IT Outsource

เราให้บริการ IT Outsource ที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสบการณ์และความชำนาญในการดูแลระบบด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

Web Application Development

บริการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามความต้องการ Web Site, Commerce, Learning, Enterprise Application, Mobile App, Web App

image34

DESIGN & IMPLEMENT SYSTEM

บริการออกแบบและ ติดตั้งระบบ System ครบวงจร

image4

RE-LOCATION & CABLING

บริการย้ายระบบสารสนเทศ เช่น ตู้ Rack, Moving อุปกรณ์ภายในตู้Server และ ติดตั้งสาย UTP (เดินสาย LAN,Fiber)

image3

HARDWARE & SOFTWARE

บริการจำหน่ายและจัดซื้อจัดหา Hardware และ Software ที่มีคุณภาพตอบโจทย์การใช้งาน

image2

What We Do?

เรามีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ และการให้บริการแบบมืออาชีพที่พร้อมช่วยเหลือให้คำปรึกษา ตลอดจนดูแลระบบด้านไอที เพื่อให้ท่านสามารถขับเคลื่อนธุรกิจของท่านไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

service 1

Re-Location & Cabling

บริการย้ายระบบสารสนเทศ เช่น ตู้ Rack, Moving อุปกรณ์ภายในตู้Server และ ติดตั้งสาย UTP (เดินสาย LAN,Fiber)

service 2

Hardware & Software

บริการจำหน่ายและจัดซื้อจัดหา Hardware และ Software ที่มีคุณภาพตอบโจทย์การใช้งาน

service 3

Web Application Development

บริการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามความต้องการ Web Site, Commerce, Learning, Enterprise Application, Mobile App, Web App

service 4

Consulting Services

บริการให้คำปรึกษาและวางแผนค่าใช้จ่ายอย่างครบวงจร พร้อมวางแผนกลยุทธ์ ออกแบบ ติดตั้ง ระบบสารสนเทศตามมาตรฐานระบบ IT ISO27001

service 5

Managed Services

ผู้นำด้าน IT Outsource Services & IT Solutions ด้วยทีมงานมืออาชีพ ให้บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ให้องค์กร พร้อมพัฒนา IT Services ที่ทันสมัย ตอบโจทย์ธุรกิจได้อย่างครบวงจร

service 6

Implementation & Support

ให้บริการออกแบบและติดตั้งทั้งระบบทั้งซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ เซิร์ฟเวอร์และระบบเชื่อมต่อระบบ Server Network Security และ Software

Our Works

ทีมงานคุณภาพ บริหารและจัดการงานแบบมืออาชีพ เพื่อช่วยลดภาระงานด้านไอทีแบบครบวงจรให้แก่องค์กรของท่าน

project 12

Data Center CO-Location

ClientAAL
DateJuly 2016
SkillsVMware, Network, System

บริหารระบบ และทรัพยากรทางด้านไอที เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพไม่เกิดการสะดุดหรือมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน โดยเครื่องเซิร์ฟเวอร์ยังถูกติดตั้งอยู่ภายในอาคารสถานที่ที่ได้รับการออกแบบเป็นมาตรฐานสากล

project 12

KT VLAN

ClientKT
DateJuly 2016
SkillsWireless, Network, Cable

Virtual LAN หรือการแยกการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นส่วน ๆ เป็นการแบ่งกลุ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางออกเป็นกลุ่มย่อย ๆเพื่อบริหารจัดการและการป้องกันระบบเครือข่าย

project 12

UTP และ Fiber JPB

ClientJPB
DateJuly 2016
SkillsWireless , Network, System, Cable

เดินสาย UTP และ Fiber โดยมีมาตรฐานในการเดินและเอกสาร Diagram อย่างมืออาชีพ

project 12

CCTV

ClientMSK
DateJuly 2016
SkillsWireless , CCTV system, Cable

ติดตั้งกล้องวงจรปิด และให้คำปรึกษาและติดตั้งตามความต้องการ

project 12

IT Policy Consult

ClientMLC
DateJuly 2016
SkillsIT Infrastructure Framework, Regulatory and Compliance

ปรับปรุงกระบวนการ การให้บริการ Business Service Catalogue ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามข้อกำหนดในการให้บริการแก่ผู้ใช้งาน

project 12

CK power Application

ClientCK power Application
DateJuly 2016
SkillsDatabase ,Web Server, Design UX/UI, Coding

สร้างและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการบุคลากรภายในองค์กรให้เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร

project 12

Wi-Fi Hotspot Solution

ClientJPB
DateJuly 2016
SkillsWireless, Network, System

บริหารจัดการ การใช้งาน Wi-Fi ที่มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบ Log ตามพรบ. คอมพิวเตอร์

project 12

Pre-Configuration

ClientALL Site
DateJuly 2016
SkillsIT Infrastructure Framework, Project Management

Improved process to ensure the good service, good communication and good quality

project 12

Hardware DTI

ClientDTI
DateJuly 2016
SkillsIT Infrastructure Framework, Project Management

จัดจำหน่าย Network Hardware & UPS และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สมรรถณะสูง

project 12

TVP Cable

ClientTVP Cable
DateJuly 2016
SkillsNetwork, Cable

เดินสาย UTP และ Fiber โดยมีมาตรฐานในการเดินและเอกสาร Diagram อย่างมืออาชีพ

project 12

Cut Over CCTV AOT

ClientAOT
DateJuly 2016
SkillsNetwork, Cable, CCTV System Software

การนำระบบ CCTV ใหม่แทนที่ระบบเก่าทั้งหมด

project 12

Server

ClientKSTA
DateJuly 2016
SkillsServer, RAID, Server Virtualization

จัดหา solution server ให้ตอบโจทย์การใช้งานและประสิทธิภาพของระบบงานตลอดจัดการดูแลรักษา

 • project 14

  Data Center CO-Location

  VMware, Network, System

 • project 13

  KT VLAN

  Wireless, Network, Cable

 • project 12

  UTP และ Fiber JPB

  Wireless, Network, System, Cable

 • project 11

  CCTV

  Wireless, CCTV system, Cable

 • project 10

  IT Policy Consult

  IT Infrastructure Framework

 • project 9

  CK power Application

  Database, Web Server, Design UX/UI, Coding

 • project 8

  Wi-Fi Hotspot Solution

  Wireless, Network, System

 • project 7

  Pre-Configuration

  Project Management

 • project 6

  Hardware DTI

  Project Management

 • project 3

  TVP Cable

  Network, Cable

 • project 2

  Cut Over CCTV AOT

  Network, Cable, CCTV System Software

 • project 1

  Server

  Server, RAID, Server Virtualization

About Us

"มุ่งมั่น" และ "เป็นเลิศ" ในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมกระบวนการที่มีมาตรฐานมาใช้ เพื่อตอบสนองการเติบโตของลูกค้าอย่างยั่งยืน และเคียงข้างช่วยเหลือลูกค้าในการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มประสิทธิภาพ

        ทูบีบีซ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนผู้มีใจรักในการบริการทางด้านไอที ในหลาย ๆ รูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นทางด้านโซลูชั่น ด้านเทคโนโลยีสารเทศ ด้านระบบเครือข่าย ด้านระบบคอมพิวเตอร์ ด้านระบบเซิร์ฟเวอร์ ด้านการพัฒนาซอฟแวร์ที่จำเป็นสำหรับองค์กร และอื่น ๆ ที่จะช่วยสร้างนวัตกรรมใหม่ทางด้านไอที ทูบีบีซฯ เราจึงมีทีมงานมากด้วยประสบการณ์และการให้บริการแบบมืออาชีพทุก ๆ ระบบงานด้านไอทีแบบครบวงจรเพื่อรองรับแนวทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร ให้สามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างเป็นระบบ และตอบสนองยุคสมัยใหม่ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศในการผลักดันธุรกิจให้พัฒนาและเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน
        ธุรกิจของเรามุ่งเน้นไปที่คุณภาพของการให้บริการด้วยความเป็นมาตรฐานสากล IT Infrastructure Framework ตามมาตรฐานสากลปรับปรุงกระบวนการ มาตรฐานงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการให้บริการ Business Service Catalogue ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้ใช้งาน

Our Clients

 • Client Logo
 • Client Logo
 • Client Logo
 • Client Logo
 • Client Logo
 • Client Logo
 • Client Logo
 • Client Logo
 • Client Logo
 • Client Logo
 • Client Logo
 • Client Logo
 • Client Logo
 • Client Logo

Contact Us

2BBiz Engineering & Technology Co.,Ltd

Please enter name.
Please enter valid email adress.
Please enter phone number.
Please enter Subject.
Please enter your Message.

Headquarters

2BBiz Engineering & Technology Co.,Ltd.

47/345 ชั้น9 อาคารไคตัค เมืองทองธานี ถ.ป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

02-034-3913, 02-034-3914

092-676-8778, 065-7275883

2bbizinfo@2bbiz.com, jaroen@2bbiz.com

จ.- ศ. 08.30น. - 17.30น.